Meny Menu

Våra tjänster

Avveckling

Funderar ert företag på att avveckla era befintliga ytor eller er verksamhet? Vi kan då hjälpa er med en strategisk plan och bistå er genom hela processen för att uppnå ett så bra slutresultat som möjligt.

Läs Mer Read more

Utveckling

Retail & Properties bistår fastighetsägare med uthyrning och lokalutveckling. Vi agerar länken mellan er som hyresvärd och ny hyresgäst. I utvecklingen har ni stor nytta av våra etablerings- och avvecklingsuppdrag.

Läs Mer Read more

Etablering

Är ert företag i en expansionsfas och behöver etablera nya enheter? Retail & Properties är er projektetableringsavdelning. Vi erbjuder fullservice vare sig ni är ett internationellt väletablerat varumärke eller ett nystartat företag.

Läs Mer Read more

Utveckling

Vi bistår fastighetsägare att göra framgångsrika fastighetsaffärer. Hur vill ni att er fastighet skall presenteras för marknaden?

Retail & Properties ökar värdet på er handelsfastighet. Tack vare vår tydliga exponering mot detaljhandeln har vi ett oöverträffat stort utbud av potentiella hyresgäster till alla typer av retail lokaler och ytor. Att anlita oss för ett projekt är att ha direktkontakt med de flesta etableringsavdelningar i Sverige.

Vi har många etableringsuppdrag där vi aktivt söker nya lokaler och på så sätt kan matcha högpresterande fastigheter med de rätta hyresgästerna. Retail & Properties agerar bollplank vid frågor som rör optimering av köpcentrum och fristående fastigheter som behöver utvecklas för att upprätthålla ett attraktivt utbud. Vi bistår i hyresförhandlingar för att främja långsiktiga och starka hyresgäster men samtidigt ökar substansvärdet i fastigheten och ägarens portfölj.

Vår rådgivande bakgrund har format förståelsen för att fastigheters långsiktiga värde skapas ur ett ömsesidigt samarbete mellan fastighetsägare och hyresgäst. Lärdomen ligger till grund för att vi idag naturligt valt att agera både på köp och säljsidan.

Analys
Strategi
Marknadsföring
Privata visningar
Hyresförhandling
Tillträde

Etablering

Hur stor är er etableringsavdelning? Retail & Properties åtar sig sökuppdrag där vi aktivt letar efter butikslokaler för kunders räkning.

Att etablera nya butiker är en krävande process som ofta tar mycket kraft och tid av ett företag. Retail & Properties går in som etablerare i företag som behöver professionell hjälp under en etableringsprocess. Utefter kundens önskemål och krav arbetar vi gemensamt fram en etableringsstrategi och därefter söker våra etablerare aktivt och systematiskt av marknaden för att hitta den optimala butiken, lokalen eller bolaget.

Med vårt breda kontaktnät och upparbetade kundstock har vi många butiker och lokaler som ligger inne i vårt system och inte är ute officiellt till försäljning. Vi utför kvalificerade lokalsökningar i samråd med våra kunder där vi riktar in oss på ett antal förutbestämda butiker och bistår i prisförhandling samt hyresförhandling. Vi är experter på att hitta just den lokal ni söker.

I våra etableringar spelar vi en avgörande roll för hur en gata eller område utvecklas. En fel etablering kan på sikt sänka kundflödet på en bra gata medan en väl genomförd etablering kan höja attraktionskraften i ett helt område, både för butiker och lokaler men även för boende och fastighetsägare.

Analys
Strategi
Genomförande
Avtalsförhandling
Tillträde

Avveckling

Att avveckla en butik kan vara ert företags bästa affär.

Retail & Properties överlåter fler butikslokaler än någon annan aktör i Sverige. Vi arbetar både som etablerare och avvecklare vilket gör att vi kan följa marknaden som ingen annan och snabbt kan hitta rätt kund till rätt objekt. Att ha förmånen att arbeta med alla typer av överlåtelser är spännande för oss, men också väldigt fördelaktigt för dig som kund då du får tillgång till en samlad erfarenhet och kunskap bredare än vad du hittar hos de flesta andra mäklare. 

En förmedling genom Retail & Properties innebär att vi arbetar aktivt genom hela processen. När ni anlitar oss för en överlåtelse erbjuder vi alltid professionell service. Processen börjar med en kvalificerad lokalvärdering samt diskret handläggning och följs upp av ett uppdragsavtal. Vår fotograf tar professionella bilder av objektet och vi framställer tilltalande försäljnings och presentationsmaterial. Självklart anpassar vi vår marknadsföring och försäljningsstrategi efter dina eventuella önskemål om diskretion.

Förmånen att anlita Retail & Properties är att du får tillgång till vår stora kundstock och våra aktiva sökuppdrag. Med effektiv marknadsföring, privata visningar och engagerat säljarbete arbetar vi för att finna rätt köpare för objektet. Vi sköter budgivning och förhandling med potentiella köpare. Efter upprättande av överlåtelseavtal kontaktas hyresvärden för att få ett godkännande av överlåtelsen. När affären är gjord får den nya hyresgästen tillträde till objektet och uppföljning sker efter avslutad överlåtelse. 

Värdering
Uppdragsavtal
Fotografering
Marknadsföring
Privata visningar
Budgivning
Försäljning
Fastighetsägarens
godkännande
Tillträde

Would you like to book an unconditional meeting with us? Or do you have any general questions and concerns? Fill in the form and describe your case and we will get back to you as soon as possible.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Bolagsnamn
Company
Telefon
Phone
E-post
Email
Beskriv ditt ärende
Message
Ja, jag har läst och godkänner er integritetspolicy
Yes, I have read and approve your privacy spolicy

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!